logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Tốt và Tốt

Cập nhật ngày: 17/05/2024
Ngày 10/05/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 343/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Tốt và Tốt

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm