logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Đất Việt

Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 12/12/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 2080/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Đất Việt

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm