logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Châu Âu

Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 28/09/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 662/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Châu Âu

Chi tiết nội dung công văn trong file đính kèm

Nguồn: TCDL