logo
title

Đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn đối với các cơ sở đào tạo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Cập nhật ngày: 03/12/2020
Ngày 02/12/2020, Tổng cục du lịch ra công văn số 1641/TCDL-LH, về việc đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn đối với các cơ sở đào tạo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Xem chi tiết tại file đính kèm