logo
title

Trường Cao đẳng Đại Việt

Cập nhật ngày: 26/10/2018
Địa chỉ: Xã Nội Duệ, TT.Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Điện thoại: 024 6287 2316
Email: khoadulich.daiviet@gmail.com
Website: http://dvc.edu.vn/
Công văn ủy quyền: 1503/TCDL-LH