logo
title
Ban hành mẫu quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch cấp tỉnh
Cập nhật ngày: 09/09/2014
Ngày 29/8, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 2993/BVHTTDL-TCDL đề nghị UBND các tỉnh/thành thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tại địa phương.